Laodikeia Antik Kenti

Laodikeia Antik Kenti, Denizli’nin 6 km doğusunda Pamukkale yolu üzerindedir. Laodikeia’ya Denizli şehir merkezinden Pamukkale yolu üzerinden ulaşılır. Antik Kent Eskihisar, Goncalı ve Bozburun mahallelerinin bulunduğu yerdedir. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos’un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos’un karısı Laodike’nin adı verilmiştir.

Hierapolis’in güney yakınında yer alan önemli kentlerden bir tanesi de Laodikeia’dır; Laodikeia Kuzey Tiyatrosu’ndan Hierapolis’in büyüleyici beyaz travertenlerini ve kent kalıntılılarını, Hierapolis’ten ise Laodikeia’yı görmek mümkündür. Birbirine oldukça yakın olan bu kentler , tarihleri boyunca ortak kültürleri paylaşmış, birbirlerine benzer bir yaşam sürmüşler, bölgede meydana gelen doğal afetlerde ve saldırılarda ortak kaderi paylaşmışlardır. Kuruldukları yerin fay hattı üzerinde olması nedeniyle, depremlerle yıkıma uğramışlar ve ortak acılar yaşamışlardır. Helenistik dönem ve Roma döneminde görkemli yapıları ve tapınakları ile cazibe merkezi olmuş; her iki kentte Roma’nın gözdesi olmuş, İmparatorluğun ilgisi ve desteği üzerlerinden hiç eksik olmamıştır. Doğu Roma döneminde bir inanç merkezi olarak, kitabelerde sıkça isimlerinden söz edilmiştir. İkişer tiyatroya sahip olan bu kentler belli ki birbirleriyle yarış içerisindeydiler. Komşu kentlerin anlaşmazlıkları da olmuş; antik çağda bölgede var olduğundan söz edilen bir göl üzerinde balık avlanması konusunda anlaşmazlığa düşmüşler ve olayın çözümü için Roma İmparatorluğu’na başvurmuşlar. Roma ise Hierapolis’ten yana tavır almıştır.

İmparator I. Constantinus zamanında (M.S. 313) Hristiyanlığın diğer dinlerle eşit konuma getirilmesi; bu dinin hızlı bir şekilde yayılmasına neden olmuştur. Laodikeia’da bu dönemle birlikte çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Kent ününü bu dönemde de sürdürmüştür. Nicaea ( İznik) Konsili’nin M.S. 325 yılında toplanmasının ardından, Laodikeia kentinde de Hristiyanlık için önemli kararların alındığı bir Konsil toplanmıştır. Kent için ve Hristiyanlık tarihi için büyük bir öneme sahip olan Laodikeia Kilisesi inşa edilmiştir. Kentin Tapınağı ile birlikte bu Haç kilisesi ziyaret için gelen misafirlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Kentte üretilen Kuzguni renkteki kumaşlar Roma İmparatorluğu’nun pek çok noktasına ulaşmıştır. Tekstil ticareti kenti ekonomik yönden oldukça zengin konuma getirmiştir. M.S 7. yy da bölge de meydana gelen deprem ile birlikte kent kullanılamaz hale gelmiştir ve yalnızlığa terk edilmiştir.

Kaynakça: Antik Kentler 3 Uranüs Yayınları

pamukkale tur rehberi
pamukkale turist rehberi