Karahayıt Kırmızı Su

Kırmızı Su Kırmızı Su Kırmızı termal su 58 derece sıcaklıkta mikst formda sodyum, bikarbonat, sülfat, kalsiyum, magnezyum, karbondioksit içerikli kaynaktan çıkmaktadır. Kırmızı çamur banyo ve sarmalama uygulamalarıyla vücuda uygulanabilen bölgeye özgü doğal bir çamur olup 6,79 PH değerinde, organik maddeleri, humik asit, bitumin, lignin, humin, hidrojen sülfid ve minerallerden oluşmaktadır. Kırmızı Suyun İyi Geldiği Hastalıklar