Turist Rehberi Kimdir?

Profesyonel Turist Rehberi Turist rehberi: 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan, gerçek kişiyi ifade etmektedir. Turist Rehberinin her yönüyle donanımlı olması rehberlik yaptığı dili çok iyi konuşmanın yanı sıra, vücut dilini de çok iyi kullanabilmesi ve de çok iyi bir diksiyona