pamukkalenin en iyi turist rehberi
Profesyonel Turist Rehberi

Turist rehberi: 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan, gerçek kişiyi ifade etmektedir. Turist Rehberinin her yönüyle donanımlı olması rehberlik yaptığı dili çok iyi konuşmanın yanı sıra, vücut dilini de çok iyi kullanabilmesi ve de çok iyi bir diksiyona sahip olması gerekir. Bu gibi özelliklerin yanı sıra turist rehber sabırlı, özgüvenli, eşit, yapıcı ve de liderlik ettiği grup üzerinde otorite sağlayabilme gibi özelliklere de sahip olmalıdır.

Turist Rehberliği Hizmeti ise seyahat acentacılığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesini ifade etmektedir.

Turist Rehberliği her şeyden önce bir özveri işidir ve de mesleği seven kişilerin yapabileceği bir iştir. Turist Rehberi yeniliğe açık kendini her zaman geliştiren bilgi ve birikimini artırarak rehberlik hizmeti sunması gerektiğini bilen bireylerden oluşur. Rehber sadece tur sonunda alacağı ücreti değil rehberlik etmiş olduğu kişi ya da gruplara ne katmış olduğunu düşünen bireydir. Turist Rehberliği mesleğini icra eden kişilerin ülkesinin tarihi ve kültürel özelliklerini tanıtmanın yanı sıra rehberlik hizmeti sunmuş olduğu kişi ya da gruplara bir örnek teşkil ettiğinin bilincinde olması gerekir.  Hal ve hareketleri, kılık ve kıyafetleri ile turist rehberi örnek bir birey olmalıdır. Turist rehberleri mesleki onur ve itibarla bağdaşmayan herhangi bir faaliyet veya eylemde bulunamazlar. 

Turist rehberinin sahip olması gereken en önemli ahlaki değerlerin başında dürüstlük gelir, dürüst olan rehber her zaman kazanır tabi ki buradaki kazanç sadece maddiyatla ifade edilmez, dürüst rehber; güven kazanır, itibar kazanır, sevgi ve saygı kazanır. Bu kazançlar ise hiçbir maddi değerle ifade edilemez. Peki turlarınızda ve gezilerinizde size eşlik eden turist rehberinin bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ‘’Profesyonel Turist Rehberi” olduğundan nasıl emin olursunuz. Öncelikli turunuza iştirak edecek rehberle, ilgili kanun gereği acenta-rehber sözleşmesi ya da rehber müşteri sözleşmesinin yapılması gerekmektedir. Rehber olduğunu iddia eden birey sözleşme yapmaktan kaçınıyor veya yapılan sözleşmede gerçeğe aykırı bilgiler beyan ediyorsa o kişi Profesyonel bir rehber değildir ve rehberlik hak ve yetkisine sahip değildir. Herhangi bir sözleşme yapılmadan rehber tura katılamaz, katılması halinde ise ilgili kanunlar gereği hakkında disiplin işlemi uygulanır.

Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereği mesleği icra eden rehberler  çalışma kartını görünür bir şekilde taşımak zorundadırlar ve bu çalışma kartları her yıl Turist Rehberleri Birliği Tarafından yenilenmektedir. Çalışma kartı güncel olmayan rehberler eylemli rehber statüsünde değillerdir yani rehberlik hizmeti sunamazlar. Turist Rehberleri Birliği tarafından düzenlenen çalışma kartının ön yüzünde, kartın hangi yıla ait olduğu, rehberin adı ve soyadı, rehberlik yapabileceği dil ve ruhsatname numarası yer alırken; arka yüzünde ise TC. kimlik numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, çalışma kartının geçerlilik süresi ve rehberin bağlı olduğu odaya ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin bulunduğu çalışma kartı haricinde hiçbir kimlik kartı ya da belge ile rehberlik yapmak söz konusu değildir. Şayet size rehberlik hizmeti sunan bireyde bu özelliklere sahip bir çalışma kartı yoksa o kişi profesyonel bir turist rehberi değildir. Bu şekilde rehberlik hizmeti sunmaya çalışan kişileri yetkili kurum ve kuruluşlara şikayet etmeniz hem sizin kaliteli profesyonel bir rehberden bilgi almanızı sağlar hem de turist rehberliği hizmetini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan rehberlerin korunmasını sağlamış olursunuz.

Turist Rehberi olmak için ne yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi olmak ve de Turist Rehberliği Meslek Kanunu hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayınız